Social Media Marketing

Një mjet i fuqishëm i komunikimit, media sociale lejon kompanitë të arrijnë klientët e tyre atje ku janë, ndërsa karakterizojnë gjithashtu markat e tyre dhe zgjerojnë bazën e tyre të klientëve. Nëse bëhet si duhet, marketingu i mediave sociale gjithashtu mund të rrisë efikasitetin e teknikave të tjera të marketingut – përfshirë SEO dhe SEM – duke ndihmuar në krijimin e lidhjeve natyrore, dhe drejtimin e trafikut, vetëdijes, njohjes së markës dhe vullnetit të mirë. Nëse keni qenë duke luftuar me strategjinë, menaxhimin ose reklamimin e mediave sociale, ne mund t’ju ndihmojmë.


Facebook Ads

Reklamat në Facebook janë mesazhe të paguara nga bizneset që shkruhen në zërin e tyre dhe ndihmojnë të arrijnë tek njerëzit që u interesojnë më shumë atyre. Reklamuesit krijojnë fushata që kanë qëllime specifike, të cilat ne i quajmë objektiva reklamimi dhe ato krijojnë reklama brenda atyre fushatave për t'i ndihmuar ata të arrijnë ato objektiva.


Google Ads

Google Ads është një platformë reklamimi online e zhvilluar nga Google, ku reklamuesit paguajnë për të shfaqur reklama të shkurtra, oferta shërbimesh, lista të produkteve, përmbajtje video dhe për të gjeneruar instalime të aplikacioneve celular brenda rrjetit të reklamave Google për përdoruesit e web-it